Goban


Word goban consists of 5 letters:

A B G N O

Anagrams:
bogan

Shorter words within word goban:
ab abo ag ago agon an ba bag ban bang bo boa bog bong gab gan go goa gob na nab nag no nob nog on

List of words formed from goban by adding one letter in the beggining or at the end:
gobang gobans